ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-30174698?
Postadres: Havensingel 25
5211 TX 's-HERTOGENBOSCH
Bezoekadres: Havensingel 25
5211 TX 's-HERTOGENBOSCH
IBAN: NL09INGB0006240256

Doelstelling

Missie:
De KTA is een organisatie voor talentontwikkeling in het genre cabaret. De KTA gelooft in de kracht van de cabaretier als geëngageerd maker, die voortbouwt op een lange traditie van kritisch geëngageerd cabaret, en in de mogelijkheid die cabaret biedt om met humor steeds weer nieuwe vormen van engagement en maatschappijkritiek te ontwikkelen. Dat is een vak en dat kun je leren.

Doelstelling:
Het faciliteren van (jong) talent door middel van een rijk curriculum aan vakken zoals o.a. theateratelier, improvisatie, zang en schrijven. Middels uitstekende docenten uit het werkveld worden de studenten ondersteund in hun proces naar een startbekraam cabaretier en theatermaker.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Een overzicht van de activiteiten treft u in het beleidsplan.

Bestuur

Mevrouw J Noordijk (Voorzitter)
De heer N Prevoo (Penningmeester)
De heer M Wolbert (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur is volledig onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers:
Het beloningsbeleid van de docenten valt voor alle docenten die de hbo-opleiding verzorgen onder de verantwoordelijkheid van Avans+. Bij de Stichting Koningstheateracademie is alleen mevr. A.A.W.M. UitdeHaag in vaste dienst. Zij is door Avans+ gedetacheerd om de hbo Bachelor of Cabaret te leiden.