ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070 – 20 60 173
E-mailadres: platenburg@vdhbz.nl
Postadres: Wolga 5
2491 BK Den Haag
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan bejaarden die tachtig jaar of ouder zijn en een inkomen hebben van alleen A.O.W., soms aangevuld met een klein pensioen, en zelfstandig wonen in 's-Gravenhage.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J.L.R.A. Huydecoper (Voorzitter)
De heer W.J.D. van Tuyll van Serooskerken (Penningmeester)
Mevrouw I.A. de Haan-Posthuma (Secretaris)
Mevrouw M.N.P.M. Verlinden (Bestuurslid)
De heer J.T. de Haan (Bestuurslid)
De heer R.S. Oude Hengel (Bestuurslid)
De heer J.W. de Savornin Lohman (Bestuurslid)
Mevrouw D.M.F. van Leeuwen-Cascino (Bestuurslid)
De heer R. Willemsen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuur ontvangt een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten
Beloningsbeleid medewerkers: