ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 078-7370424
E-mailadres: klb-dordrecht@live.nl
Postadres: St.Jorisweg 74 74
3311 PL Dordrecht
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Onze missie is het tegengaan van armoede, door kleding te verschaffen met name aan kinderen.

Doelstelling:
De kledingbank is een Stichting met als doel het doorgeven van herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Uitgifte goed gebruikte kleding Sortering In en verkoop goed gebruikte kleding tbv aanvulling assortiment Samenwerking met De Hoop Promotie Sponsorverzoeken Acties tbv bekendheid en inzameling kleding Lobby bij gemeente voor groter pand

Bestuur

Mevrouw N. de Haan (Voorzitter)
Mevrouw M. Rombout (Penningmeester)
Mevrouw M. Hardenbol (Secretaris)
De heer H. Tazelaar (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: