ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 018-0521978
E-mailadres: ridge@xs4all.nl
Website:
Postadres: Burgemeester Lepelaarssingel 5
2925 ES Krimpen ad IJssel
Bezoekadres: Burgemeester Lepelaarssingel 5
2925 ES Krimpen ad IJssel
IBAN: NL55ABNA0429747691

Doelstelling

Missie:
Steun kansarme kinderen in derde wereld landen

Doelstelling:
Het financieel ondersteunen van de ontwikkeling van kansarme kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt met genoemde doelstelling het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw P.C. Ridder- van Geest (Voorzitter)
De heer S.M.G. Hameeteman (Penningmeester)
De heer N.F. Weijer (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur krijgt geen beloning noch onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers