ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0413-266259
Postadres: Land van Ravensteinstraat 31
5402 EH Uden
Bezoekadres: Land van Ravensteinstraat 31
5402 EH Uden
IBAN: NL74INGB0009233476

Doelstelling

Missie:
Elk kind verdient gelijke kansen, waar ook ter wereld.

Doelstelling:
Het verlenen van financiële steun aan het werk van personen en instellingen, die zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen die leven in de derde wereld.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw M.J.W. Schepers-van Weert (Voorzitter)
Mevrouw P.H.R.M. Rouppe van der Voort (Penningmeester)
Mevrouw M. Gans (Secretaris)
Mevrouw P.H.R.M. Rouppe van der Voort (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Beloningsbeleid medewerkers:
Stichting Kinderen van de Zon heeft geen medewerkers in dienst en werkt soms met vrijwilligers.