ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6926195
Postadres: Mesdagstraat 27- hs
1073 HJ Amsterdam
Bezoekadres: Mesdagstraat 27 hs
1073 HJ Amsterdam
IBAN: NL76ABNA0529635682

Doelstelling

Missie:
Middels projecten de levenssituatie van de bevolking op Flores en Sumba verbeteren.

Doelstelling:
Ondersteuning van de bevolking op Flores en Sumba op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw J. van Oostrum (Voorzitter)
De heer G. van der Zwan (Penningmeester)
Mevrouw S. Visser (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in.
Beloningsbeleid medewerkers: