ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 035-6249651
E-mailadres: info@kansfonds.nl
Postadres: Postbus 156
1200 AD Hilversum
Bezoekadres: Utrechtseweg 40
1213 TV Hilversum
IBAN: NL20INGB0660971240

Doelstelling

Missie:
Voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien.

Doelstelling:
Kansfonds wil uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar. Die missie stelt onze organisatie voor de volgende doelen: – Zorgen voor voldoende inkomsten om onze missie te kunnen vervullen – Een impactvolle besteding van het beschikbare budget

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer drs. T.J.F.M. Bovens (Voorzitter)
Mevrouw drs. D.A.C.A.J. Landesz-Campen (Penningmeester)
De heer drs. J.M.H. Mourits (Secretaris)
Mevrouw drs. E.W.M. Teune-Kasbergen (Bestuurslid)
De heer mr. K.N.A.M. Claassen (Bestuurslid)
De heer J.A.J. Boekelman (Bestuurslid)
Mevrouw A.A.M. Kuypers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer. Kansfonds neemt ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich.
Beloningsbeleid medewerkers:
De werknemers (inclusief directeur) zijn ingeschaald op basis van hun opleiding en ervaring. We volgen daarbij de CAO voor Omroeppersoneel.