ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres: secretariaat@mdft.nl
Postadres: Postbus 37
2300 AA Oegstgeest
Bezoekadres: Endegeesterstraatweg 36 C
2342 AK Oegstgeest
IBAN: NL65ABNA0420550747

Doelstelling

Missie:
De missie van Stichting Jeugdinterventies is om jongeren te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigde maatschappelijke participatie mogelijk wordt. De Stichting wil daarbij realiseren dat jongeren beter functioneren, thuis, op school, werk en bij vrijetijdsbesteding.

Doelstelling:
Het verminderen van vormen van probleemgedrag onder adolescenten/jongeren via het beiden van: - Cursussen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, mentors, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen) - Opleiding van therapeuten in systeemtherapeutische (niet alleen op de jongere maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma's, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT).

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw J. Haanstra (Voorzitter)
De heer R. Hermanides (Bestuurslid)
Mevrouw A. aan de Stegge (Bestuurslid)
De heer E. Kroon (Bestuurslid)
De heer R. Veldhuis (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur van Stichting Jeugdinterventies zoals hier boven bedoelt, is de Raad van Toezicht. A.G. Pasma is bestuurder van Stichting Jeugdinterventies. De Raad van Toezicht leden zijn hierboven genoemd. Toelichting zie jaarverslag.
Beloningsbeleid medewerkers:
Zie beleidsplan.