ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-27078042
E-mailadres: info@ives-ensemble.nl
Postadres: Rotterdamse Rijweg 28
3043 BL Rotterdam
Bezoekadres: n.v.t.
IBAN:

Doelstelling

Missie:
In 1986 door pianist John Snijders opgericht, bestaat het Ives Ensemble (IE) uit een vaste pool van 13 musici. De aanvankelijke aanleiding voor de oprichting van het ensemble was het ontdekken door John Snijders van het kamermuziekwerk van Charles Ives. De eerste doelstelling was dan ook het bekend maken, vastleggen en uitvoeren van dit eigenzinnig oeuvre. De composities van Ives werden al snel aangevuld met werken van andere bijzondere Ameikaanse avant-gardisten.

Doelstelling:
De stichting heeft als doel het bevorderen van de totstandkoming, uitvoering en registratie van 20ste en 21ste eeuwse muziek in het algemeen en de ongedirigeerde 20ste en 21ste eeuwse muziek in het bijzonder. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw M.T. Slewe (Voorzitter)
De heer E. van Deuren (Penningmeester)
De heer P.J.P.C. van Rossum (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
We hebben 1 medewerker in dienst die wordt betaald volgens de in de culturele sector gangbare (lage) normen.