ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 - 26972310
Postadres: Guldenstraat 16
6532RL Nijmegen
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL03TRIO0212195050

Doelstelling

Missie:
Vrijeschool pedagogiek mogelijk maken in al die landen waar er geen of -te- weinig overheidsbijdrage bestaat voor initiatieven met een Vrijeschool pedagogiek.

Doelstelling:
Het verlenen van hulp in materiële en immateriële zin ten behoeve van initiatieven buiten Nederland waarbij de Vrijeschool pedagogie het uitgangspunt vormt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw M. Beijer (Voorzitter)
De heer B. Harms (Penningmeester)
Mevrouw Karin van Hulzen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
onkostenvergoeding indien gewenst door bestuursleden: onafhankelijk van de persoonlijke financiële situatie de mogelijkheid hebben zich als vrijwilliger in te zetten voor het IHF.
Beloningsbeleid medewerkers:
administratiekantoor