ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-443096
E-mailadres: addestigter@hetnet.nl
Website:
Postadres: Het Steenbeek 12
3951 BM Maarn
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het bevorderen van activiteiten terzake van het beheer en de ontwikkeling van het landschap op de Utrechtse Heuvelrug en van al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alless in de ruimste zin des woords

Doelstelling:
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door ondersteuning van projecten ter bescherming casu quo instandhouding van het cultureel erfgoed op de Stichtse Lustwarande en/of educatieve projecten, bij al welke projecten er een correlatie moet zijn met natuur en landschap en/of cultuur.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw A.D. De Stigter-Huising (Voorzitter)
De heer J.H.M. Gerards (Penningmeester)
De heer H.A. Teijen (Secretaris)
De heer L. De Geer (Bestuurslid)
Mevrouw S.A.M. Becher-van Erp Taalman Kip (Bestuurslid)
Mevrouw M.G. Huising (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
geen beloningen
Beloningsbeleid medewerkers:
geen medewerkers