ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-10446833
Postadres: Monnikskapstraat 52a
1032 LM Amsterdam
Bezoekadres: Monnikskapstraat 52 a
1032 LM Amsterdam
IBAN: NL31RABO0324638612

Doelstelling

Missie:
1. Hotel con Corazón stimuleert kinderen in ontwikkelingslanden om hun school af te maken - van school tot vervolgopleidingen 2. De fondsen hiervoor worden gegenereerd door de gezonde exploitatie van een kleinschalig hotel ter plaatse. Gezond wil zeggen: winstgevend, met goede arbeidsvoorwaarden en met respect voor de lokale cultuur en natuur; 3. Met als doel, het land en haar inwoners te helpen bij het bouwen van een duurzame toekomst.

Doelstelling:
-Jaarlijks een groeiende groep kinderen onderwijssupport bieden. Doelstelling 2023: 5.000 kinderen. -Lokale werkgelegenheid bieden, inclusief de kans zich professioneel te ontwikkelen; Doelstelling 2023: 150 medewerkers.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

Mevrouw M.C. de Man (Voorzitter)
De heer O. Oostveen (Penningmeester)
De heer C.A.P. Werre (Secretaris)
Mevrouw P.B. de Boer (Bestuurslid)
Mevrouw J.D.A. van Duijnhoven (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De functies van bestuur zijn onbezoldigd. Echter, het bestuur kan incidenteel onkosten maken die met de uitvoering van haar taken verband houden. Deze kosten hebben per jaar een plafond van € 2.000 voor het bestuur tezamen.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting kan bezoldigd personeel in dienst nemen, waarbij een full time basis aanstelling een bruto salarislimiet van 2x modaal aangehouden wordt (modaal =€34.500 in 2018, volgens het CBS). In het geval het een freelance medewerker betreft is deze limiet maximaal 3x modaal (dat is de totale factuurwaarde inclusief BTW), wederom op basis van een full-time aanstelling.