ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Postadres: Theresiastraat 12 12
1191 JT Ouderkerk aan de Amstel
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL05RABO0306484463

Doelstelling

Missie:
Palliatieve en Terminale zorg bieden voor mensen in de laatste levensfase

Doelstelling:
Ongeneeslijk zieken een zorgvolle laatste levensfase bieden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer M. Cupedo (Voorzitter)
De heer J.C.M. Witteveen (Penningmeester)
De heer J.P. de Ruiter (Secretaris)
Mevrouw M. Snoek (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alleen directekosten worden incidenteel vergoed op basis van door de fiscus vastgestelde bedragen.
Beloningsbeleid medewerkers:
In de oprichtingsfase is dit nog niet van toepassing