ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Postadres: Appelhof 3
8525 GJ Langweer
Bezoekadres: Appelhof 3
8525GL Langweer
IBAN: NL36RABO0344763770

Doelstelling

Missie:
Het financieel steunen van verenigingen en andere financiële instellingen in Langweer, Dijken en Boornzwaag, die zich ter doel stellen het bevorderen van sport, toneel, ontspanning en kunst. Alsmede het financieel ondersteunen voor de onderhoud van de monumenten in Langweer, Dijken en Boornzwaag. Zoals de kerk, de molen en de klokkenstoel.

Doelstelling:
Het bevorderen van de leefbaarheid van Langweer, Dijken en Boornzwaag.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw W. Kampen - Kuindersma (Voorzitter)
De heer R. de Boer (Penningmeester)
De heer P. Kraak (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: