ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3388538
Postadres: Hoefkade 9TSH Col
2526 BN Den Haag
Bezoekadres: Hoefkade 9
2526 BN Den Haag
IBAN: NL76INGB0000130184

Doelstelling

Missie:
De missie van de Hondenbescherming is het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt.

Doelstelling:
De Hondenbescherming zet zich in voor het verantwoord hondenbezit op een manier die leuk is voor iedereen:• Voor de hond:een gezond leven met genoeg aandacht en beweging.• Voor de baas: een prettige huisgenoot die luistert naar de commando’s die zijn/haar baas geeft. • Voor de omgeving: een aangenaam dier die geen hinder oplevert voor de publieke ruimte en daarmee een verrijking vormt voor een menselijke samenleving.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer T.I.M. Bosch (Voorzitter)
De heer R. de Vink (Penningmeester)
Mevrouw L.E.D. Tjeertes (Secretaris)
Mevrouw B.E.V. Langeler (Bestuurslid)
De heer E.C. Virginia (Bestuurslid)
De heer D.D. ten Holder (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: