ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0623547370
E-mailadres: info@hofvanwouw.nl
Postadres: Lange Beestenmarkt 85
2512 EC Den Haag
Bezoekadres: Lange Beestenmarkt 85
2512 EC 's-Gravenhage
IBAN: NL87ABNA0246846534

Doelstelling

Missie:
instandhouding monumentale Hofjeswoningen voor sociale verhuur.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel om tegen verminderde prijs huisvesting te verlenen aan alleenstaande vrouwen, zo mogelijk van Christelijke huize, in afzonderlijk daarvoor bestemde huisjes, eigendom van de Stichting, en de zorgvuldige instandhouding van de aan de Stichting in eigendom toebehorende onroerende zaken, met name de historische gebouwen en tuinen, in overeenstemming met de Overheidsvoorschriften inzake monumentenbeheer, benevens de aan de Stichting toebehorende roerende zaken.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J.H. Pelle (Penningmeester)
Mevrouw J.C.M. Kamerlingh Onnes (Bestuurslid)
Mevrouw C.J.A.E. Kamerlingh Onnes (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers: