ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 022-2313740
E-mailadres: h.vanzeijlen@hetnet.nl
Website:
Postadres: Groeneplaats 10
1791 CC Den Burg
Bezoekadres: Groeneplaats 10
1791 CC Den Burg
IBAN: NL51RAB00362516170

Doelstelling

Missie:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: * historisch archief onderzoek * bestudering van het Texels dialect * stamboomonderzoek * archeologisch onderzoek * het zich bezighouden met dragers van beeld en geluid * het behulpzaam zijn of het verzorgen van historische evenementen * het benutten van alle andere wettelijke middelen welke aan het doel van de vereniging bevordelijk kunnen zijn

Doelstelling:
Het doel van de vereniging is: * de historie van Texel in de ruimste zin te onderzoeken, te beschermen en voor het nageslacht te bewaren * belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan de historie van Texel.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw C.T.. Schrama (Voorzitter)
De heer J.W. van Zeijlen (Penningmeester)
De heer A.F.F. Oosterbaan (Secretaris)
Mevrouw W. Eelman (Bestuurslid)
Mevrouw K.J. Vonk-Uitgeest (Bestuurslid)
De heer B. Huisman (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld, alleen gemaakte kosten (telefoon, papier, toner en dergelijke) worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
De vereniging heeft geen medewerkers, die een beloning ontvangen. Al het werk binnen de vereniging is onbetaald vrijwilligerswerk.