ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 058 2541231
Website:
Postadres: Slotleane 1
9034 HM Marsum
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het lenigen van sociale, culturele en andere de mensen beroerende noden, en het stimuleren van activiteiten ter bestrijding van die noden, bij voorkeur in de provincie Friesland, een en ander in de ruimste zin genomen.

Doelstelling:
Tot het doel van de Stichting behoort onder meer het steunen van activiteiten op oudheidkundig, heemkundig en museaal gebied, en op het gebied van dierenbescherming, natuurbescherming, monumentenzorg, gezondheidszorg, enzovoort

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer G.J. Sandberg van Oudshoorn (Voorzitter)
De heer J.P. Weitenberg (Secretaris)
De heer K.A. Breuker (Bestuurslid)
De heer S. van Haersma Buma (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers:
de stichting heeft geen medewerkers