ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Postadres: Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
Bezoekadres: Plantage Middenlaan 2 c
1018 DD Amsterdam
IBAN: NL52INGB0003831069

Doelstelling

Missie:
Het doel van de Stichting is tweeledig. In de eerste plaatst heeft de stichting als doel de nalatenschap van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse en andere voormannen van de Nederlandse natuurbescherming veilig te stellen en te bewaren zodat zij toegankelijk is voor raadpleging en wetenschappelijk onderzoek. Het tweede doel is om het gedachtegoed van de grote natuurbeschermers uit te dragen en daarmee de liefde voor de natuur en het maatschappelijke draagvlak voor natuurbehoud te versterken.

Doelstelling:
De Heimans en Thijsse Stichting stimuleert de belangstelling voor de natuurbescherming. Er is sinds het begin van de 20e eeuw veel werk verzet op het gebied van de ontwikkeling van de natuurbeleving, de natuurstudie, het natuurbehoud en de natuureducatie. De Stichting helpt dit waardevolle culturele erfgoed te behouden en toegankelijk te maken en bij te dragen aan het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.J.H. van Vliet (Voorzitter)
De heer H. van Dam (Penningmeester)
Mevrouw H. van Oene (Secretaris)
De heer A.M.M. van Haperen (Bestuurslid)
De heer B.F. van Tooren (Bestuurslid)
Mevrouw M. Coesèl (Bestuurslid)
De heer M.J. Wassen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Sinds september 2013 heeft de Stichting geen medewerkers meer.