ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-8002970
E-mailadres: info@habitat.nl
Postadres: Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
Bezoekadres: Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
IBAN: NL42ABNA0431818584

Doelstelling

Missie:
Mensen een betere toekomst bieden met een degelijk en veilig huis als basis. Habitat for Humanity wil mensen een steun in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. Habitat gelooft dat een veilig en degelijk onderkomen hét middel is hiervoor. In Nederland willen wij mensen en organisaties actief bij ons werk betrekken. Wij willen mensen inspireren en mobiliseren om mee te bouwen aan een betere toekomst.

Doelstelling:
1. fondsenwerving voor de internationale huisvestingsprojecten van Habitat. 2. het Nederlandse publiek bewust te maken van het wereldwijde huisvestingsprobleem om mensen te inspireren en te mobiliseren om mee te bouwen aan een betere toekomst.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer M.C.J. van Pernis (Voorzitter)
De heer G.A. Mos (Penningmeester)
De heer F. Dik (Bestuurslid)
Mevrouw J.M.W.G. Elissen (Bestuurslid)
Mevrouw D. Plantenga (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alleen werkelijke kosten kunnen worden gedeclareerd
Beloningsbeleid medewerkers: