ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 072-5897590
E-mailadres: gerardprive@vdbosch.nl
Website:
Postadres: Oude Bergerweg 74
1862 KN Bergen NH
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen t.b.v. goede doelen - hoofdzakelijk in de maand december te betalen. Hiertoe is reeds op 31 mei 2002 een Stichting Goede Doelen VDB opgericht.

Doelstelling:
Het financieel ondersteunen van instellingen als bedoeld in art. 24 vierde lid van de successiewet 1956, m.n. o.h.g. kinder- en jeugdgezondheidszorg, ontwikkelingshulp, gezondheid, milieu, dierenbescherming, sport, natuur, kerk.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:
Verslag uitgeoefende activiteiten:
over 2013/2014 en 2015 is een bedrag van €. 16.000,00 besteed aan diverse bovengenoemde doelen. Dit bedrag wordt telkens vnl. in de maand december besteed en is afkomstig uit privémiddelen. Deze schenkingen zijn aantoonbaar door het overleggen van een overzicht van de bankbetalingen.

Bestuur

De heer GM van den Bosch (Voorzitter)
De heer S.T.J. Schouten (Penningmeester)
De heer J.E.M. van Baar (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Belangeloos en op vrijwillige basis.
Beloningsbeleid medewerkers:
geen beloning