ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0622380507
E-mailadres: info@globealive.eu
Postadres: Postbus 2594
2002 RB Haarlem
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Stichting houdt zich bezig met het bevorderen van: cultuur en sport voor een breder publiek, betaalbare huisvesting en zorg, gezonde voeding en denkt mee over werk, vervoer (transport) en energie. Het opstarten van positieve, duurzame en sociale initiatieven / projecten aangaande deze onderwerpen is onze missie /

Doelstelling:

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Na 2009 is de stichting "slapende" geweest. Tot 2013, waarna er geen financieel verslag gemaakt is omdat er geen inkomsten zijn. Het bestuur werkt vrijwillig aan de nieuwe koers, zonder onkosten in rekening te brengen.
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

De heer Hansen (Voorzitter)
De heer Rijs (Penningmeester)
Mevrouw Nieuwland-Rijs (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Geen vergoedingen.
Beloningsbeleid medewerkers:
Tot nu toe vrijwilligers zonder vergoeding