ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-28839433
E-mailadres: info@globalhospital.nl
Postadres: Oude Loosdrechtseweg 6
1215 HH Hilversum
Bezoekadres: Meijhorst 7231
6537 EJ Nijmegen
IBAN: NL44ABNA0496681478

Doelstelling

Missie:
De gezondheidszorg in India te bevorderen. Initiatieven te ontwikkelen ten aanzien van holistische zorg. Dit doen we ten behoeve van inwoners in Mount Abu regio en Aburoad regio die gezondheidszorg behoeven. De Global Hospital ziekenhuizen in India, gevestigd in o.a. Mount Abu en Abu road zijn directe samenwerkingspartners.

Doelstelling:
De Stichting is actief in het werven van donateur en het begeleiden van de projecten in India. In de afgelopen jaren zijn o.a. gerealiseerd: bouw van opleidingsschool en woonruimten voor verpleegkundigen, Special Care Unit voor palliatieve zorg; bouw afdeling alternatieve genees- wijzen; aanschaf bus om patiënten uit dorpen op te halen; bouw van kleine klinieken in 3 afgelegen dorpen. Zonnepanelen op dak zkh. Alle projecten worden financieel ondersteund door de Stichting Wilde Ganzen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw L. Zonneveld (Voorzitter)
Mevrouw A. Narain (Penningmeester)
Mevrouw M.J. Steenbeek (Secretaris)
Mevrouw P. Ong (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuur krijgt geen enkele beloning en geen vacatiegelden. Er is geen enkele vergoeding. De bestuursleden betalen hun eigen kosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers. De secretaris en de penningmeester verrichten het uitvoerende werk.