ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-24957554
E-mailadres: info@fwos.nl
Postadres: Postbus 75842
1070 AV Amsterdam
Bezoekadres: Gustav Mahlerlaan 969
1082 MK Amsterdam
IBAN: NL86INGB0006181058

Doelstelling

Missie:
De missie van het FWOS is de bevordering van de seksueel-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren. Het FWOS wil dit doel bereiken door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, de verspreiding en implementatie van de resultaten van dit onderzoek ten behoeve van professionals in onderwijs en jeugdzorg, en de samenwerking met andere landelijke organisaties die op dit terrein actief zijn.

Doelstelling:
Het FWOS heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van de seksualiteit, in het bijzonder de seksuele ontwikkeling en seksueel-emotionele gezondheid van kinderen en jeugdigen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer prof.dr. J.B.F. de Wit (Voorzitter)
De heer J.G. Sloff (Penningmeester)
De heer B. Tuk (Secretaris)
Mevrouw dr. L.S. Kuyper (Bestuurslid)
De heer dr. P.J.H. Mepschen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
Reiskosten worden vergoed, en er is een gering vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.
Beloningsbeleid medewerkers:
Het FWOS heeft drie freelancers die betaalde uren declareren: de bestuursassistent, een beleidsmedewerker en een webmaster.