ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6255112
E-mailadres: info@fondskwadraat.nl
Postadres: A Lab, Overhoeksplein 2lab 101
1031 KS Amsterdam
Bezoekadres: A Lab, Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam
IBAN: NL19INGB0674976118

Doelstelling

Missie:
Fonds Kwadraat stimuleert door middel van het verstrekken van rentevrije leningen de financiële en economische onafhankelijkheid van beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers.

Doelstelling:
Fonds Kwadraat biedt professionele beeldend kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het maken en presenteren van nieuw werk, en voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken. Door zelf te investeren zijn kunstenaars en ontwerpers financieel onafhankelijkheid en kan hun artistieke praktijk groeien.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw J.M.G.L. Tee (Voorzitter)
De heer J.C. Rietvelt (Penningmeester)
De heer D.M. Stam (Secretaris)
Mevrouw G. Coebergh (Bestuurslid)
De heer T.M. Eijck (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De voorzitter, zelfstandig beeldend kunstenaar, ontvangt een vergoeding per vergadering. De andere bestuursleden doen het bestuurswerk onbezoldigd.
Beloningsbeleid medewerkers:
De directeur is de enige medewerker in vaste dienst met een contract voor 28 uur per week. Het salaris is gerelateerd aan salarissen van medewerkers bij kleine culturele organisaties zonder winstoogmerk.