ANBI-status: Aanvraag in behandeling bij de Belastingdienst

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-15941409
Postadres: Loomsweg 5a
7654 BA Hoge Hexel
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de waardering voor- en de beoefening van oude muziek.

Doelstelling:
De stichting zal trachten haar doel te bereiken door onder meer: 1. Het organiseren van concerten en festivals 2. Het organiseren van educatieve activiteiten 3. Het uitgeven van informatiemateriaal 4. Het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer J.M. Halsema (Voorzitter)
De heer J.T.P.M. Groot (Penningmeester)
Mevrouw M.J.B. Effing (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: