ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070- 3818106
Postadres: Binckhorstlaan 36 M2-06
2516BE Den Haag
Bezoekadres: Binckhorstlaan 36 M2-06
2516 BE Den Haag
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Festival Classique wil vooral laten zien dat klassieke muziek gewoon heel leuk kan zijn voor iedereen. Ze wil de kloof tussen het bestaande en potentieel publiek en klassieke muziek in de breedste zin van het woord dichten, en een bredere, nieuwe en grote publieksgroep op een toegankelijke manier laten genieten van klassieke muziek in al zijn soorten en maten, maar altijd van hoog kwalitatief niveau. Festival Classique richt zich niet specifiek op één publieksdoelgroep zoals jongeren of klassieke muziekliefhebbers, maar wil dat breed ook echt breed is. Daarom wil het festival een publiek uit alle lagen van de bevolking aanspreken, van diverse achtergrond en afkomst, van jong tot oud, van klassieke muziekkenner tot nieuw publiek, ongeacht opleidingsniveau, en van uitvoerend tot receptief participant.

Doelstelling:
De doelstelling van Festival Classique is het bereiken van een breed publiek voor klassieke muziek. Dat doet het festival door een breed spectrum van klassiek repertoire en uitvoerend talent van hoog kwalitatief niveau op een zeer toegankelijke manier te presenteren. Kern in die doelstelling is klassieke muziek leuk te maken voor iedereen, presentatie van klassieke muziek te vernieuwen en klassieke muziek op een unieke manier te brengen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen (Voorzitter)
De heer R. van der Velden (Penningmeester)
Mevrouw I.M. Haisma (Secretaris)
Mevrouw I. Michon (Bestuurslid)
Mevrouw A.M. Bokhorst (Bestuurslid)
Mevrouw F.A.M. van Bree (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Stichting Festival Classique past de Code Cultural Governance toe. Het bestuur van Stichting Festival Classique is onbezoldigd en bestaat uit een voorzitter (Mevr. S.M.J.G. Gesthuizen), een penningmeester (Drs. R. van Zwol), een secretaris (Dhr. J. Wielaart) en twee algemene leden (Mevr. I.M. Haisma en Dhr. R. van der Velden)
Beloningsbeleid medewerkers:
De bezoldiging van de directeur wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Stichting Festival Classique onderschrijft de algemene WNT-normering en houdt zich aan de bezoldigingsmaxima die daarin opgesteld zijn. Stichting Festival Classique heeft geen personeel in dienst.