ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0164-642305
E-mailadres: info@fppwnb.nl
Website: http://fppwnb.nl
Postadres: Zonnedauw 18
4635 BM Huijbergen
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Verbeteren van de levensomstandigheden van familieleden, verwanten en andere direct betrokkenen van psychiatrische patienten in de regio Westelijk Noord-Brabant daar waar nodig te verbeteren en ook overigens hun belangen te behartigen.

Doelstelling:
Deze missie te verwezenlijken ondermeer door a) het verlenen van onderlinge hulp tussen familieleden, zowel individueel als in groepsverband; b)vormen van gespreksgroepen en exploiteren van een telefonische hulpdienst voor familieleden van psychiatrische patienten;c)organiseren van voorlichtings-bijeenkomsten;d)samenwerken met andere groeperingen in de gezondheidszorg die werkzaam zijn op identieke dan wel aanverwante terreinen, zoals de regionale afdeling van Ypsilon West-Brabant, GGZWNB e.a.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.C.P.M. Kolen (Voorzitter)
Mevrouw M.E.A. Bovee (vanaf 1.2.2018) (Penningmeester)
Mevrouw A.I.R. van Buuren-Meinardi (Secretaris)
De heer J.B. van Kouwen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alleen vergoeding voor gemaakte onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Stichting FPP WNB heeft geen medewerkers in dienst.