ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0348-441944
E-mailadres: ezaka@planet.nl
Postadres: Berkenlaan 2
3481 XN Harmelen
Bezoekadres: Berkenlaan 2
3481 XN Harmelen
IBAN: NL48INGB0003188904

Doelstelling

Missie:
De missie van Ezaka is dat het project in Madagascar, dat nu vanuit Nederland financieel ondersteund wordt, op termijn zelfstandig en zonder steun kan functioneren door opbrengst van export van Ravintsaraolie. Alle kinderen naar school en werkgelegenheid van leden van de associatie

Doelstelling:
Ezaka ondersteunt het ontwikkelingsproject Ezaka in Andoharano op Madagascar. Het uiteindelijk doel is dat de samenleving in Andoharano op eigen benen kan staan en in staat is om tegenvallers op te vangen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw M.H.A. de Graaff-Lek (Voorzitter)
De heer J.F.M. de Graaff (Penningmeester)
De heer J.F.M. de Graaff (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur van Stichting Ezaka ontvangt geen enkele vergoeding voor haar activiteiten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers van Stichting Ezaka ontvangen geen enkele vergoeding voor haar activiteiten