ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-21250162
E-mailadres: organisatie@3kdb.nl
Postadres: Pettelaarpark 107
5216 PR 's-Hertogenbosch
Bezoekadres: Velderwoude 30
5221 PB 's-Hertogenbosch
IBAN: NL83INGB0658297465

Doelstelling

Missie:
Het levendig houden van de drie Koningen traditie in Den Bosch en met het 4e geschenk kinderen die het minder breed hebben te ondersteunen.

Doelstelling:
Het organiseren van een fysieke optocht met koningen/ herders en pages door de straten van de Bossche binnenstad naar de kathedrale basiliek Sint Jan op de eerste zondag van het nieuwe jaar symboliserend de reis van de drie koningen in het jaar 0.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R. van Straaten (Voorzitter)
De heer M. Ellerkamp (Penningmeester)
Mevrouw K. Braks (Secretaris)
De heer J. Henderson (Bestuurslid)
De heer N. van Berckel (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur en de drie Koningen, herders en pages bestaan uit vrijwilligers die generlei vergoeding krijgen.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers en maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers.