ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 024-3443358
Postadres: Weezenhof 33-17
6536 GM Nijmegen
Bezoekadres: Weezenhof 33-17
6536 GM NIJMEGEN
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Stichting dr. Arnold Uleyn wil in de geest van haar initiatiefnemer persoonlijke aandacht en zorg bevorderen voor ouderen die dreigen te vereenzamen.

Doelstelling:
De stichting verleent financiële steun aan het werk van kleine groepen vrijwilligers die persoonlijke aandacht en zorg geven aan ouderen die dreigen te vereenzamen. De stichting subsidieert alleen projecten in de zes gemeenten waarin haar oprichter leefde en werkte, namelijk Boxmeer, Cuijk, Mook & Middelaar, Gennep, Bergen (L), Heumen, Nijmegen en Berg en Dal..

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer C.P.F. van der Staak (Voorzitter)
Mevrouw M.J.M. Bruggink (Penningmeester)
De heer J.H.N. Kerssemakers (Secretaris)
Mevrouw A.J.M.M. Egberink (Bestuurslid)
Mevrouw S.W.T. Giesbers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Conform statuten, art. 3.5: 'De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.'
Beloningsbeleid medewerkers:
Als bij 'Toelichting beloning bestuur'.