ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 078-6137902
E-mailadres: info@louterbloemen.nl
Postadres: Celsiusstraat 8
3316 AC DORDRECHT
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: a. het verlenen van hulp aan noodlijdende en/of hulpbehoevende dieren; b. het tijdelijk beheren en verzorgen van dieren in opdracht van hun eigenaren; c. het voeren van propaganda voor de sub a en b vermelde doeleinden; d. het oprichten en/of in stand houden van een tehuis voor dieren sub a en b bedoeld e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer M.A.V. van Aardenne (Voorzitter)
Mevrouw J.M.P. Bertels (Penningmeester)
De heer H. Overduin (Secretaris)
De heer G. van den Brink (Bestuurslid)
Mevrouw M.W.M. van Aardenne (Bestuurslid)
De heer H.R. Varkevisser (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Uitsluitend directe kosten worden vergoed
Beloningsbeleid medewerkers:
Marktconform