ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0786137902
E-mailadres: info@louterbloemen.nl
Postadres: Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht
Bezoekadres: Celsiusstraat 8
3316AC Dordrecht
IBAN:

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: a. het verlenen van hulp aan noodlijdende en/of hulpbehoevende dieren; b. het tijdelijk beheren en verzorgen van dieren in opdracht van hun eigenaren; c. het voeren van propaganda voor de sub a en b vermelde doeleinden; d. het oprichten en/of in stand houden van een tehuis voor dieren sub a en b bedoeld e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer P.H van Beusekom (Voorzitter)
Mevrouw C. Klootwijk - den Otter (Penningmeester)
Mevrouw M.W.M. van Aardenne (Secretaris)
De heer G. van den Brink (Bestuurslid)
De heer A.M Reker (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Uitsluitend directe kosten worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Marktconform