ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0786137902
E-mailadres: info@louterbloemen.nl
Postadres: Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht
Bezoekadres: Celsiusstraat 8
3316AC Dordrecht
IBAN: NL10INGB0000419074

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: a. het verlenen van hulp aan noodlijdende en/of hulpbehoevende dieren; b. het tijdelijk beheren en verzorgen van dieren in opdracht van hun eigenaren; c. het voeren van propaganda voor de sub a en b vermelde doeleinden; d. het oprichten en/of in stand houden van een tehuis voor dieren sub a en b bedoeld e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Stichting Dordrechts Dierentehuis heeft in 2018 de asieltaken en dierenwelzijnstaken binnen de Drechtsteden uitgeoefend en alle werkzaamheden en taken die daaraan gerelateerd zijn. Het dierentehuis heeft daartoe haar activiteiten verder gediversifieerd en en ook een aantal sociaal/maatschappelijke taken waarbij zij samenwerkt met o.a. Sociale Dienst, Julius, Stichting MEE en politie en handhavers op het gebied van dierenwelzijn.

Bestuur

De heer P.H van Beusekom (Voorzitter)
Mevrouw C. Klootwijk - den Otter (Penningmeester)
Mevrouw M.W.M. van Aardenne (Secretaris)
De heer G. van den Brink (Bestuurslid)
De heer A.M Reker (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Uitsluitend directe kosten worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Marktconform