ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0113-212473
Postadres: Westhavendijk 140
4463AE Goes
Bezoekadres: Westhavendijk 140
4463 AE Goes
IBAN: NL86RABO0320596699

Doelstelling

Missie:
Opvang, verzorging en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het instandhouden van een dierenasiel t.b.v. de gemeenten op Noord- en Zuid-Beveland, en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Dierenasielactiviteiten • Opvang katten en honden (incl. zwerfdieren) • Verzorging (incl. medische verzorging) van dieren • Plaatsing katten en honden • Werven en begeleiden van vrijwilligers • Begeleiden van stagiaires dierenverzorging

Bestuur

Mevrouw H.G.M. Vermuë (Voorzitter)
Mevrouw S. Kuipers-Willeboer (Penningmeester)
De heer R. Knuit (Secretaris)
De heer E. Breedveld (Bestuurslid)
Mevrouw D. van Oosten (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos en er wordt dus geen beloning toegekend.
Beloningsbeleid medewerkers:
Voor medewerkers dierenwelzijn is er geen CAO. Het bestuur van stichting dierenasiel de Bevelanden heeft een eigen beloningsbeleid voor de medewerkers in het leven geroepen.