ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: Pijnboomstraat 36
2023 VS Haarlem
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Stichting De Vier Gebroeders ondersteunt kleinschalige initiatieven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen; daarnaast ontvangen ook Noord-Hollandse muziekscholen, harmonieën, fanfares en organisatoren van concerten een bijdrage

Doelstelling:
De stichting heeft een aantal vaste doelen die ze steunt. Andere aanvragen worden niet in behandeling genomen. Doelstelling: Het doen van giften aan rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. Ons privacyreglement (AVG) is als bijlage in de beleidsnota 2018 opgenomen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R.F. Blankevoort (Voorzitter)
De heer M. van Asbeck (Penningmeester)
Mevrouw J. Blankevoort (Secretaris)
De heer N.C.H. Blankevoort (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: