ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: Pijnboomstraat 36
2023 VS Haarlem
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Stichting De Vier Gebroeders ondersteunt kleinschalige initiatieven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen; daarnaast ontvangen ook Noord-Hollandse muziekscholen, harmonieën, fanfares en organisatoren van concerten een bijdrage

Doelstelling:
De stichting heeft een aantal vaste doelen die ze steunt. Andere aanvragen worden niet in behandeling genomen. Doelstelling: Het doen van giften aan rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer R.F. Blankevoort (Voorzitter)
De heer M. van Asbeck (Penningmeester)
Mevrouw J. Blankevoort (Secretaris)
De heer N.C.H. Blankevoort (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: