ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0180-623737
E-mailadres: info@dekleineduiker.nl
Postadres: Postbus 2005
2990 DA Barendrecht
Bezoekadres: 3e Barendrechtseweg 511
2991 SH Barendrecht
IBAN: NL34RABO0355351862

Doelstelling

Missie:
Recreatieboerderij en zorgboerderij in stand houden.

Doelstelling:
Kinderboerderij Natuurbeheer op eigen grond educatie van schoolkinderen werkervaringsplaatsen en leerwerkplaatsen demonstratie van oude landbouwmethoden

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer C Silvis (Voorzitter)
De heer E.W. Groenveld (Penningmeester)
De heer J van der Linden (Secretaris)
De heer A Dam (Bestuurslid)
De heer A. Schenk (Bestuurslid)
De heer G.J. van der Leun (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Vrijwilligers zonder vergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
Beloning volgens kinderboerderij CAO