ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3062322
Website:
Postadres: Nieuwe Parklaan 52
2597 LD Den Haag
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het beschikbaar stellen van fondsen en het verrichten van alle handelingen die tot de doelstelling van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Doelstelling:
"De stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang voor het grondgebied van het Rijk en wel uitsluitend door de bevordering van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur, alles in de ruimste zin. De stichting beoogt niet het maken van winst. Uitsluitend op uitnodiging van het bestuur kan een subsidieaanvraag worden ingediend."

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland (Voorzitter)
De heer drs. M.C. Schenk (Penningmeester)
De heer mr. R.A. Gallas (Secretaris)
Mevrouw drs. J.A. Moerman (Bestuurslid)
Mevrouw drs. M.A. de Jong (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur ontvangen een niet bovenmatig vacatiegeld per bijgewoonde bestuursvergadering.
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt