ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 071-5414728
Postadres: Doezastraat 1B
2311 GZ Leiden
Bezoekadres: Doezastraat 1 B
2253 GZ Leiden
IBAN: NL37TRIO0212409778

Doelstelling

Missie:
De organisatie heeft als missie het bieden van een platform en een ontmoetingsplaats om uitwisseling van gedachten en ideeën mogelijke te maken op zowel spiritueel, levensbeschouwelijk, kunstzinnig, cultureel als maatschappelijk terrein, waarbij de persoonlijke vrijheid van alle betrokkenen voorop staat.

Doelstelling:
De organisatie heeft ten doel: het bevorderen, organiseren, ondersteunen en ontwikkelen van maatschappelijke, culturele en kunstzinnige activiteiten voor een zo ruim mogelijk publiek.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
zie beleidsplan (uitgangspunten en activiteiten)

Bestuur

De heer A. van 't Zelfde (Voorzitter)
De heer M. Wiggers (Penningmeester)
De heer J.C. de Boon (Secretaris)
Mevrouw M.K. Wodowoz (Bestuurslid)
De heer J.P. van Ouwerkerk (Bestuurslid)
De heer E. van 't Hoff (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers:
De coördinator ontvangt een maandelijkse vergoeding voor zijn werkzaamheden m.b.t. de culturele activiteiten: kennismakingsgesprekken met artiesten, aangaan van contracten, voorbereiding optredens inclusief bediening lichtpanelen tijdens optredens e.d.