ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 059-5481321 0621582709
E-mailadres: rpmeijer@mail.com
Website:
Postadres: Leensterweg 56
9977 PD Kloosterburen
Bezoekadres: Leensterweg 56
9977PD kloosterburen
IBAN:

Doelstelling

Missie:
beheer van een monumentaal landbouwbedrijf met als doelstelling ondersteunen van museum Borg Verhildersum

Doelstelling:
Het beheer van een monumentaal landbouwbedrijf met als doelstelling ondersteunen van museum Borg Verhildersum

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
sinds april 2013,na overlijden van de erflater is de stichting operationeel. aan het einde van het eerste boekjaar wordt duidelijk hoe financiele ondersteuning van Verhildersum wordt ingevuld

Bestuur

De heer R.P. Meijer (Voorzitter)
De heer K.S. Sijpkens (Penningmeester)
De heer H. Kooi (Secretaris)
De heer R. Clevering (Bestuurslid)
De heer F.H. Wiersma (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
in statuten is opgenomen dat geen vergoeding wordt gegeven voor de werkzaamheden
Beloningsbeleid medewerkers:
geen