ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0223-610941
Postadres: Julianaplein 43
1781 HA Den Helder
Bezoekadres: Julianaplein 43
1781 HA Den Helder
IBAN: NL12INGB0001931365

Doelstelling

Missie:
Het openbaar vertonen van films met een duidelijk culturele waarde.

Doelstelling:
Cinema Zevenskoop heeft de vorm van een stichting met als statutair doel om regelmatig openbaar audiovisuele producties te vertonen, deze in eigen beheer te maken en de accommodatie tegen vergoeding beschikbaar te stellen voor het vertonen van audiovisuele producties of van podiumkunsten.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer B.A.M. Pollmann (Voorzitter)
Mevrouw J. Bremer (Penningmeester)
De heer J.H. Vrieling (Secretaris)
De heer A.J. Kuijl (Bestuurslid)
De heer T. Kok (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers krijgen als tegenprestatie voor hun inzet gratis toegang tot de reguliere filmvertoningen. Bij extra verhuuractiviteiten krijgen de medewerkers een vergoeding van €25 per dagdeel.