ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-8223440
E-mailadres: info@chipata.nl
Postadres: Korenbloemlaan 47
1187 EG Amstelveen
Bezoekadres: Korenbloemlaan 47
1187 EG Amstelveen
IBAN: NL53ABNA0419308199

Doelstelling

Missie:
Gezond, Leerzaam, Duurzaam.

Doelstelling:
1: Het ontwerpen en bouwen van minimaal 1 Hospice in de regio dat: selfsupporting is qua energie en water, een minimale CO2 footprint heeft, liefst met 1 verpleegkundige per shift te runnen is. (sustainable) 2: het bouwen van een scholencomplex voor 1 of 2 ouder-wees kinderen en het bevorderen van de educatie.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer A.C.J. Schuite (Voorzitter)
De heer N.J.G. Brinkmans (Penningmeester)
Mevrouw Y.C. te Slaa (Secretaris)
Mevrouw A.J. Horden (Bestuurslid)
De heer L.M.F.M. Imandt (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur betaalt in principe de eigen gemaakte kosten; ook de kosten die nodig zijn om de projecten te bezoeken. Ook als het bezoek nodig is om de projecten draaiende te houden. Aan het eind van het jaar wordt in overleg met de penningmeester gekeken of er grote verschillen zijn tussen gemaakte kosten van bestuursleden en wordt besloten of de Stichting daar een tegemoetkoming in kan geven. De bestuursleden kunnen afzien van deze tegemoetkoming.
Beloningsbeleid medewerkers:
Vrijwillige medewerkers krijgen geen vergoeding, hooguit een lunch, koffie en thee.