ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: Plantage Middenlaan 9
1018 DA Amsterdam
Bezoekadres: Plantage MIddenlaan 9
1018DA Amsterdam
IBAN:

Doelstelling

Missie:
steunen van kansarmen en ondersteunen van culturele initiatieven

Doelstelling:
- steunen geestelijk of lichamelijk invalide of kansarme personen - steunen en stimuleren van initiatieven op het gebied van kunst en cultuur

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw F. de Vlaming (Voorzitter)
Mevrouw I.M.A. Voncken (Penningmeester)
Mevrouw P.L. Catz (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: