ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0111-412048
E-mailadres:
Postadres: Korte Sint Janstraat 4
4301 AE Zierikzee
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het bevorderen en in stand houden van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles om het ambachtelijk erfgoed, in dit geval fotografie, in stand te houden

Doelstelling:

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer B. Noomen (Voorzitter)
Mevrouw M. Bos (Penningmeester)
Mevrouw T. Noomen (Secretaris)
De heer H. Schalk (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: