ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0495623540
E-mailadres: daja054@gmail.com
Postadres: Speltstraat 13
6012RG Haler
Bezoekadres: Speltstraat 13
6012RG Haler
IBAN: NL96INGB0008347858

Doelstelling

Missie:
Wat Stichting Burung Manyar wil ------------------------------- Stichting Burung Manyar wil als vangnet fungeren voor Indonesische nierpatiënten die getransplanteerd zijn. Mensen met een donororgaan hebben na de transplantatie levenslang en dagelijks anti-afweermedicijnen nodig. Deze medicijnen zijn net als in Nederland bijzonder duur. In verhouding tot een doorsnee salaris zelfs duurder. Gelukkig bestaat er sinds twee jaar in Indonesië bestaat een algemene zorgverzekering zoals in Nederland die de basismedicijn tegenwoordig vergoedt. Maar er blijven veel aanvullende medicijnen voor bijverschijnselen nodig en regelmatige medische testen die niet vergoed worden. Burung Manyar verleent daarbij blijvende steun. Indirect dragen we hiermee bij aan een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het leven van de patiënten. Dat is wat Burung Manyar eveneens wil. Stichting Burung Manyar wil de opvang en begeleiding van Indonesische nierpatiënten helpen te verbeteren door waar mogelijk te participeren in plaatselijke activiteiten en een rol te spelen in de informatievoorziening. -------------------------------- Wat Stichting Burung Manyar doet -------------------------------- Zie: http://www.burungmanyar.nl/doelstelling/

Doelstelling:
Stichting Burung Manyar stelt zich tot doel aan Indonesische nierpatiënten in het algemeen steun en zekerheid te bieden en het leven van patiënten met een donornier in het bijzonder zeker te stellen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Stichting Burung Manyar stelt zich tot doel laatstgenoemde patiënten de aanschaf van alle noodzakelijke (anti-afweer)medicijnen te garanderen, niet alleen voor nu, maar ook voor een zo lang mogelijke termijn na nu als de middelen dat toestaan. Stichting Burung Manyar stelt zich tot doel daartoe een financieel fonds op te bouwen met een continuïteitsreserve voor de lange termijn en dat fonds te beheren. Stichting Burung Manyar stelt zich tot doel dienstbaar te zijn aan Indonesische nierpatiënten in het algemeen op het gebied van informatievoorziening en steun te verlenen aan patiëntenorganisaties om zo in een gemis te voorzien. Zie verder: http://www.burungmanyar.nl/doelstelling

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw J van Oostrum (Voorzitter)
De heer J. van Daal (Penningmeester)
De heer J. van Daal (Secretaris)
Mevrouw G.D Asti (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers:
geen beloningen