ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6710362
E-mailadres: honig@brisk.nl
Postadres: Stadhouderskade 150 II 150II
1074 BB Amsterdam
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL76INGB0006560120

Doelstelling

Missie:
Het woord BRISK betekent levendig en energiek. BRISK wil de blokfluit en het blokfluitkwartet in al zijn aspecten belichten en bekender maken aan een belangstellend publiek van jong en oud.

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de muziekbeoefening in algemene zin. Meer specifiek willen we mooie concerten spelen voor een breed publiek en mensen laten ervaren hoe fijn en onmisbaar muziek is.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer Herman Sijsling (Voorzitter)
Mevrouw Angelika Finger (Penningmeester)
De heer Huigen Leeflang (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden declareren nooit onkosten en krijgen geen vacatiegeld.
Beloningsbeleid medewerkers:
BRISK heeft niemand in dienst en werkt uitsluitend met zzp'ers die worden gehonoreerd volgens de (lage) normen van de culturele sector.