ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6766600
E-mailadres: info@bontvoordieren.nl
Postadres: Panamalaan 110
1019 AZ Amsterdam
Bezoekadres: Panamalaan 110
1019 AZ Amsterdam
IBAN: NL68TRIO0338625232

Doelstelling

Missie:
Bont voor Dieren komt in actie tegen dierenleed. Wij zetten ons in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. De bontindustrie is ethisch onverantwoord en kenmerkt zich door dierenleed.

Doelstelling:
Wij streven ernaar dat: consumenten geen bont kopen of dragen; politici wettelijke maatregelen nemen tegen de bontindustrie; modeontwerpers geen bont in de collecte gebruiken; winkels stoppen met de verkoop van bontproducten.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw M van de Laar (Voorzitter)
De heer J. Blom (Penningmeester)
Mevrouw L.. Vestering (Secretaris)
De heer B. Jansen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur werkt onbezoldigd.
Beloningsbeleid medewerkers:
Beloningsbeleid aan de hand van functie loongebouw VFI.