ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0102036486
Postadres: Frits Ruysstraat 20a
3061ME Rotterdam
Bezoekadres: Frits Ruysstraat 20 a
3061ME Rotterdam
IBAN: NL97RABO0156261138

Doelstelling

Missie:
BONT: Begeleiding bieden aan jongeren met een ernstig- tot matige verstandelijke beperking op de gebieden van werken, logeren, beleven & wonen. Door met elkaar de deur uit te gaan wordt deelname aan de maatschappij beoogd, om zo een (sociaal) isolement te voorkomen en de zelfredzaamheid te vergroten van een ieder.

Doelstelling:
BONT: Jongeren (12-25 jaar) een basis bieden voor leerzame en leeftijdsadequate activiteiten om hen zo een sociaal isolement te besparen en hen te stimuleren in de ontwikkeling. Iedere jongere met een (verstandelijke) beperking heeft het recht op een sociaal netwerk en dient de mogelijkheid te hebben zijn/haar vrije tijd in te kunnen (laten) vullen met activiteiten. Flexibele ondersteuning en begeleiding wordt verzorgd daar waar nodig om het beste uit een ieders leven te kunnen halen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw F.J.W.M. Brouwer (Voorzitter)
De heer C.W.J. Schreuders (Secretaris)
De heer C.W.J. Schreuders (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt een bestuursvergoeding, deze is niet in verhouding tot de daadwerkelijke gemaakte uren en verantwoordelijkheid.
Beloningsbeleid medewerkers:
De young professionals zijn in dienst van de stichting en krijgen hiervanuit naar CAO (Gehandicaptenzorg) maatstaven hiervoor hun verloning. De stagiairs en vrijwilligers krijgen hun onkosten vergoed.