ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-5210150
E-mailadres: info@blijfgroep.nl
Postadres: Postbus 2938
1000 CX Amsterdam
Bezoekadres: Eerste Ringdijkstraat 5c
1097 BC Amsterdam
IBAN: NL06INGB0008372758

Doelstelling

Missie:
Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld. Hierbij is onze eerste zorg veiligheid voor betrokkenen. Ons werkgebied ligt in Noord-Holland en Flevoland.

Doelstelling:
Blijf Groep biedt hulp, opvang en advies aan vrouwen (en mannen) en hun kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Blijf Groep heeft voor de periode 2014-2016 drie ambities benoemd: - Verscherp focus op het doorbreken van patronen van huiselijk geweld; - Breng het specialisme in de wijk; - Houd huiselijk geweld maatschappelijk zichtbaar. Voor verdere toelichting zie ons Jaarverslag op www.blijfgroep.nl

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer T. Vissers (Voorzitter)
Mevrouw F. Nijhuis-Moazzeni (Bestuurslid)
Mevrouw D.M. Berndsen (Bestuurslid)
De heer P.M.R. Schuurmans (Bestuurslid)
Mevrouw M. Keijser (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen € 1500,- onkostenvergoeding. De voorzitter ontvangt € 2000,- per jaar voor onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Conform CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening