ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-51287820
Postadres: Verspronckweg 77zwart
2023 BC Haarlem
Bezoekadres: Verspronckweg 77 zwart
2023 BC Haarlem
IBAN: NL95INGB0005776697

Doelstelling

Missie:
Visie: Het verbreden van het toekomstperspectief van kinderen met een achterstand (en hun directe omgevingongeacht ras, geloof of politieke achtergrond. Missie: Ondersteuning bieden bij activiteiten die ten goede aan de ontwikkeling van kansarme kinderen en hun directe omgeving;: de hele wereld draagt een blauwe neus!

Doelstelling:
Ieder kind heeft recht op onderwijs. 6 kinderen in Tanzania (Arusha / Olasiti) worden voorzien van financiele middelen om naar school te kunnen gaan. Voor een tweetal kinderen is er ook een boardingfee beschikbaar.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Net zoals de afgelopen jaren, hebben vaste sponsors het schoolgeld voor de 6 kinderen betaald. Een ieder heeft een een recu van het geïnde schoolgeld ontvangen zodat men zelf ook het bewijs heeft dat het geld een-op-een naar de kinderen gaat. Stichting Blauweneuzen betaald via contactpersonen het schoolgeld. Bij de meeste scholen moet dit cash betaald worden. Vanuit de de algemene pot hebben wij de POP van Jane en Mary aangevuld.

Bestuur

Mevrouw P. Portengen (Voorzitter)
De heer V.L. van Balderen (Penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Geen vergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen beloningsbeleid en of andere vergoedingen