ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0317-650220
E-mailadres: info@bearsinmind.org
Postadres: Postbus 9
3910 AA Rhenen
Bezoekadres: Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
IBAN: NL26TRIO0254692664

Doelstelling

Missie:
Bears in Mind zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren (en hun leefgebied) in het wild, en beren in gevangenschap. De stichting werkt samen met overheden en lokale organisaties aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie en voorlichting.

Doelstelling:
Bears in Mind beschermt beren in het wild en helpt beren in nood.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.H. Dorresteijn (Voorzitter)
Mevrouw P. Weijers (Penningmeester)
De heer R. de Lange (Secretaris)
Mevrouw S. van der Wielen (Bestuurslid)
De heer F. van Langevelde (Bestuurslid)
Mevrouw Fiona Natrop (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuurders van Bears in Mind doen dit werk onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.
Beloningsbeleid medewerkers:
De functies van de Bears in Mind directie en medewerkers zijn ingedeeld volgens de Leisure schalen.