ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 072-5094414
Postadres: Achterweg 21
1873 HE Groet
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL96RABO0107139774

Doelstelling

Missie:
Het ten gehore brengen van de muziek van J.S. Bach, in het bijzonder diens cantates, en aldus verspreiding en waardering van diens muziek bevorderen.

Doelstelling:
Het promoten binnen de regio Bergen/Alkmaar van de muziekwerken van Johann Sebastian Bach, in het bijzonder diens cantates en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H.A. Krijnen (Voorzitter)
De heer Th.J.T. Zoon (Penningmeester)
De heer G. Paarlberg (Secretaris)
De heer B. Bruins Slot (Bestuurslid)
Mevrouw A. Van Straaten-Huygen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden voeren hun taken pro deo uit.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers in vaste dienst.